Επικοινωνία

Email

Συνδρομές / Τεύχη: 

periodiko.ke@gmail.com

praktika_socialsciences@yahoo.gr

Υποβολές Άρθρων:

periodiko_socialsciences@yahoo.gr

Τηλέφωνο

210-3689271

Διεύθυνση

Σοφοκλέους 1, Τ.Κ. 10559, Αθήνα

Ευχαριστούμε