Το Περιοδικό

Το περιοδικό Κοινωνικές Επιστήμες (ΚΕ), υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Bourdieu, Νίκου Παναγιωτόπουλου, είναι μια ετήσια τρίγλωσση (ελληνικο-αγγλικο-γαλλική) επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών. Πρόκειται για μια ελληνική έκδοση με θεματικό περιεχόμενο από πρωτότυπα και αδημοσίευτα κείμενα στο χώρο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Πιο αναλυτικά, η επιστημονική/συντακτική επιτροπή του απαρτίζεται από έγκριτα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ενώ η ομάδα του περιοδικού απαρτίζεται από φοιτητές και νέους ερευνητές. Το περιοδικό κυκλοφόρησε, για πρώτη φορά, το 2012 από τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια ενώ από το 2020 κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα. Το περιοδικό αποσκοπεί να συμβάλει με τις δυνάμεις του στην επίλυση ενός πάγιου εθνικού ερωτήματος: είναι εφικτό η εγχώρια ελληνική επιστημονική παραγωγή να συνομιλήσει με ίσους όρους, αλλά και στον ίδιο χρόνο, με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα; Μπορεί μια «μικρή» χώρα να δημοσιεύσει ένα «μεγάλο» περιοδικό; Αρχικά, βασική επιδίωξη του περιοδικού αυτού, που έχει ελληνική εκδοτική βάση, είναι να ενταχθεί στη λίστα των έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών με στόχο να λειτουργήσει ως διεθνές εργαλείο ανταλλαγής και κοινοποίησης των ελληνικών επιστημονικών ερευνών, ως εργαλείο διασύνδεσης Ελλήνων επιστημόνων με διεθνώς έγκριτους συναδέλφους τους, και, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην επίλυση του μείζονος προβλήματος που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή αυτό της πλήρωσης των όρων διεθνούς διάχυσης του έργου τους. Τέλος, στόχος είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο ευρύτερων έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεργασιών με ελληνικό εταίρο που θα προκύψουν από τη δυνατότητα που θα προσφέρει η διασύνδεση Ελλήνων επιστημόνων με τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και το δυνάμει διεθνές κοινό τουπεριοδικού∙ να λειτουργήσει ως ένα περιοδικό, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
πρακτικό επιστημονικό παρατηρητήριο για τις κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα σήμερα.