Κυκλοφόρησε «Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων»Η έρευνα που εκπονεί ο διευθυντής του ΚΕ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε συνεργασία με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, σχετικά με την ευτυχία των Ελλήνων πολιτών, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, καθώς, μετά το «Η Ελλάδα 10 χρόνια μετά», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του '21, η μελέτη κατέληξε σε ένα ακόμη βιβλίο, με τίτλο «Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων». Για την εκπόνηση του έργου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συνεργάστηκε με τις Λίλα Παπαβασιλείου, Άννα Παπαργυρίου, Δανάη Σαραντοπούλου.Περίληψη


Η μελέτη διερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της υποκειμενικής αίσθησης της ευτυχίας των εργαζομένων και των πολιτών. Τα αποτελέσματά της εκτείνουν την έννοια της ευτυχίας πέρα από αυτό το ύψιστο, αυταπόδεικτο αγαθό ‒για την ανακάλυψη του οποίου οι ψυχολόγοι, οι οικονομολόγοι και άλλοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ευτυχίας επαίρονται συχνά‒, καθώς η μελέτη, μέσω διευρυμένης αντίληψης της ατομικής και συλλογικής ευτυχίας, επανεντάσσει το συγκεκριμένο ζήτημα στον πυρήνα των κοινωνικών σχέσεων. Τα ερευνητικά δεδομένα που κομίζει η συγκεκριμένη έρευνα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού λόγου, καθώς τον καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικό, επιστημονικά θεμελιωμένο και κοινωνικά αναγκαίο και δίκαιο, στενά συνδεδεμένο με τις πραγματικές ανησυχίες και προσδοκίες των εργαζομένων και των πολιτών, με τις ίδιες τις «πραγματικές εμπειρίες» τους.


Σύμφωνα με τον Ν. Παναγιωτόπουλο, «Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων» είναι άλλο ένα βήμα προς την ολοκλήρωση ενός μεγάλου και σημαντικού ερευνητικού προγράμματος του ΙΝΕ με στόχο την υπέρβαση της διάκρισης που παραλύει την επιστημονική σκέψη σχετικά με τον κοινωνικό κόσμο, αυτή μεταξύ κοινωνικού και οικονομικού παράγοντα.


Η μελέτη διανέμεται ηλεκτρονικά δωρεάν και μπορείτε να τη βρείτε εδώ