Η οικονομία της αθλιότητας


Ο παρών συλλογικός τόμος αποτελεί μία μακροχρόνια έρευνα για τους όρους υπό τους οποίους διαμορφώθηκαν άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα της κρίσης. Γράφτηκε από τον διευθυντή του ΚΕ, Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Franz Schultheis, με τους οποίους συνεργάστηκε μία ομάδα ερευνητών. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015 και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Παρουσίαση


Από τη μια μεριά, μέτρα και μεταρρυθμίσεις που εισάγει και επιβάλλει ένας νεοφιλελεύθερος «οικονομικός κόσμος». Από την άλλη, άνδρες και γυναίκες που δυσκολεύονται να ζήσουν και να ακουστούν.

Υπό τη διεύθυνση του Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Franz Schultheis, μια ομάδα ερευνητών αφιερώθηκε για πέντε χρόνια στην προσπάθεια να κατανοήσει τους όρους παραγωγής των μορφών κοινωνικής αθλιότητας που χαρακτηρίζουν τη σημερινή Ελλάδα, να καταδείξει μια σειρά κοινωνικών χώρων όπου βεβαιώνονται κοινωνικές οδύνες, των οποίων την αλήθεια καταθέτουν αυτοί που τις ζουν.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί ως ένα σύνολο οιονεί διηγημάτων, που μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί, στη σημερινή εποχή της «Μεγάλης Κρίσης», οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί αισθάνονται ό,τι αισθάνονται. Τελειώνοντας την ανάγνωσή του, θα έχουμε κατανοήσει ότι το βιβλίο προτείνει έναν άλλο τρόπο να κάνουμε πολιτική.